Vymáhání pohledávek

  • právní posouzení / analýza pohledávek klienta a návrh řešení správy / vymáhání pohledávek (procesy, postupy, strategie)
  • komunikace a jednání s dlužníkem po splatnosti závazku (předžalobní výzvy, vypracování dokumentace a vedení procesu směřujícího k uznání závazku, ujednání splátkového kalendáře nebo dohody o urovnání),
  • právní úkony zabraňující zhoršení právního postavení klienta a vymahatelnosti jeho pohledávek,
  • zastupování při mimosoudním i soudním vymáhání pohledávek a následném nuceném výkonu rozhodnutí soudním exekutorem, jakož i v zastupování v případném konkurzu nebo restrukturalizaci a incidenčních sporech