Všichni lidé jsou si před zákonem rovni. Dobrý advokát je to, co dělá rozdíl.

facebook JUDr. Kr†likov† 23
Vím, že právní spory, které končí na soudě způsobují ohromný stres a nedivím se tomu. Mým cílem při poskytování právních služeb je pomoc Vám vyřešit vzniklé problémy, co nejvíc Vám je ulehčit, a to za pomoci vzájemné důvěry, kterou považuji ve vztahu advokát – klient za klíčovou. Mnohdy je to právě advokát, který Vám jediný zůstane, důvěřuje Vám a bojuje za Vás…
Lidé si stále myslí, že drahý advokát znamená nejlepší advokát, ale tak by to být nemělo.  
Něco málo o mně… Pocházím ze Slovenska a v letech 2011 – 2016 jsem vystudovala Trnavskou univerzitu v Trnavě, právnickou fakultu. Následně jsem v roce 2017 na této fakultě získala i titul JUDr. po úspěšném složení rigorózní zkoušky. Během mého celého studia jsem pracovala v předních advokátních kancelářích a nabírala zkušenosti. Praxi advokátního koncipienta jsem začala v advokátní kanceláři na Slovensku, kde jsem se věnovala českému právu a následně jsem pokračovala s praxí v Havířově a v Ostravě.
Po úspěšném složení advokátních zkoušek a zapsání v České advokátní komoře jsem se rozhodla, založit vlastní advokátní generální praxi.
Působím zároveň i jako zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka v Ostravě a v Trenčíně na Slovensku. Z tohoto důvodu budu mít vždy nejblíže k rodinnému právu, kterému se věnuji i jako advokátka, kde obě tyto profese propojuji.
Jsem zapsaná v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, kde poskytují obětem bezplatné právní poradenství v rozsahu první porady s klientem nepřesahující dobu 1 hodiny dle předchozí telefonické domluvy.
Dále mě najdete v bezplatné právní poradně na stránkách  modrý koník. Poradna je zaměřena především na rodinné právo.
Mým cílem je dělat právo pro lidi srozumitelně a s řešením jejich problémů, které v první řadě pomáhají klientům. Pokud Vás něco zajímá, neváhejte mě kontaktovat.

Color

JUDr. Renáta Smetana (Králiková)
Advokátka a zapsaná mediátorka