Kontaktujte nás!

JUDr. Renáta Smetana (Králiková)
Advokátka a zapsaná mediátorka v Ostravě

hostující euroadvokátka v Trenčíně

Telefonní číslo
+420 603 33 33 44
Telefonní číslo Slovensko
+421 915 03 81 91
Pobočka Ostrava
Smetanovo náměstí 979/2, 702 00 Moravská Ostrava
Pobočka Slovensko

Kniežaťa Pribinu 2, Trenčín

Adresa pro doručování:

Janka Kráľa 36/24,018 51 Nová Dubnica

E-Mail
info@advokatkaostrava.cz

Máte další dotazy nebo si chcete objednat konzultaci?