Rodinné právo

Pomůžeme i Vám vyřešit rodinné spory

facebook JUDr. Kr†likov† 24
Rodinné právo má specifické postavení mezi ostatními právními odvětvími, a to z důvodu nezbytnosti zvláštního přístupu. Vždy, když je to možné, se snažím o dohodu mezi rodiči v zájme nezletilých dětí. To se týče i v případě vypořádání společného jmění manželů, kde dohoda je po ekonomické stránce pro manželé výhodnější, něž několikaleté soudní řízení. Někdy je však dohoda i přes veškerou snahu nemožná, a tedy je na místě, aby majetek rozdělil soud.V oblasti rodinného práva Vám nabízím:
 • – Právní poradenství v souvislosti s rozvodem a vypořádáním majetku manželů
 • – vypracování dokumentů v rámci tzv. nesporného rozvodu při dohodě manželů
 • – Zastupování ve všech druzích řízení včetně řízení o vypořádání majetku manželů
 • – Rozvod manželství
 • – úprava výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem na dobu před a po rozvodu
 • – Rozchod rodičů a úprava výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem (svěření, výživné a úprava styku)
 • – Svěření nezletilého dítěte do střídavé osobní péče rodičů
 • – výživné (určení výživného, zvyšování výživného, snižování výživného, vymáhání výživného,        zastupování v řízení)
 • – Změna soudního rozhodnutí o svěření nezletilého dítěte
 • – Úprava styku rodiče s nezletilým dítětem
 • – Omezování rodiče ve styku s dítětem
 • – Změna příjmení nezletilého dítěte
 • – příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
 • – Vyživovací povinnost mezi manželi a příspěvek na výživu rozvedeného manžela
 • úprava styku dítěte s blízkými osobami (babička, děda, příbuzní,…)

Další oblasti práva se kterýma Vám poradím naleznete v odkaze oblasti práva.