Občanské právo všeobecně

  • Sepsání a připomínkování různých druhů smluv (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o podnájmu, smlouvy o půjčce, smlouvy o výpůjčce, příkazní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, a jiné…)
  • Zastoupení klientů při mimosoudních jednáních
  • Zastoupení klientů v soudním i dědičské řízení
  • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • sousedské spory
  • uplatnění nemajetkové újmy a náhrady škody