Obchodní právo

 • obchodní smlouvy a rámcové smlouvy (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, mandátní smlouva, komisionářská smlouva, smlouva o přepravě věci, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o tichém společenství,…)
 • obchodní podmínky ušité na míru podnikatele
 • komplexní vedení právní agendy obchodní společnosti
 • zastoupení v řešení mimosoudních i soudních sporů
 • založení obchodní společnosti a družstva
 • změna obchodního jména a sídla obchodní společnosti
 • změna statutárního orgánu (jednatele) obchodní společnosti
 • rozšíření a zúžení předmětů podnikání obchodní společnosti
 • snížení/zvýšení základního jmění společnosti
 • převod obchodního podílu
 • zrušení obchodní společnosti
 • likvidace obchodní společnosti