Rodinné právo

má specifické postavení mezi ostatními právními odvětvími, a to z důvodu nezbytnosti zvláštního přístupu. Vždy, když je to možné, se snažím o dohodu mezi rodiči v zájmu nezletilých dětí. To se týče i v případě vypořádání společného jmění manželů, kde dohoda je po ekonomické stránce po manželé výhodnější, něž několikaleté soudní řízení. Někdy je však dohoda i přes veškerou snahu nemožná, a tedy je na místě, aby majetek rozdělit soud.
V oblasti rodinného práva Vám nabízím:
 • Právní poradenství v souvislosti s rozvodem a vypořádáním majetku manželů
 • vypracování dokumentů v rámci tzv. nesporného rozvodu při dohodě manželů
 • Zastupování ve všech druzích řízení včetně řízení o vypořádání majetku manželů
 • Rozvod manželství
 • úprava výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem na dobu před a po rozvodu
 • Rozchod rodičů a úprava výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem (svěření, výživné a úprava styku)
 • Svěření nezletilého dítěte do střídavé osobní péče rodičů
 • výživné (určení výživného, ​​zvyšování výživného, ​​snižování výživného, ​​vymáhání výživného, ​​zastupování v řízení)
 • Změna soudního rozhodnutí o svěření nezletilého dítěte
 • Úprava styku rodiče s nezletilým dítětem
 • Omezování rodiče ve styku s dítětem
 • Změna příjmení nezletilého dítěte
 • příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
 • Vyživovací povinnost mezi manželi a příspěvek na výživu