Pracovní právo

  • právní poradenství v oblasti pracovního práva pro zaměstnavatele a zaměstnance
  • vypracování a připomínkování pracovněprávních smluv a dohod (např. dohoda o brigádnické práci studenta, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o vykonání práce, dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance,…)
  • právní poradenství a příprava dokumentů v souvislosti s ukončením pracovního poměru
  • nároky z neplatného skončení pracovního poměru
  • soudní a mimosoudní řešení pracovněprávních sporů
  • interní předpisy
  • Směrnice