Exekuční právo a insolvence

  • revize smluv o spotřebitelském úvěru včetně námitek o jeijch neplatnosti
  • zastupování v řízeních o vymáhání úvěrů
  • sepis návrhů na nařízení exekuce
  • zastavení neoprávněných exekucí
  • sepis návrhů na oddlužení (insolvenci)