Trestní právo

  • zastupování obviněných od počátečních úkonů trestního řízení až po soudní řízení
  • odklony od klasického soudního řízení
  • podmíněné propuštění, osvědčení ve zkušební době
  • dopravní nehody i jiné nedbalostní trestné činy a ekonomická trestná činnost (daňové trestné činy, podvod, úvěrový podvod) a násilná trestná činnost.
  • zastupování poškozených a uplatnění nároku na náhradu škody